Pogoji uporabe

§1 Vsebina storitev

1.1 Pogoji uporabe so nujni za sodelovanje v igri. Veljajo za vse ponudbe s strani operaterjev, vključno z forumi in ostalimi vsebinami povezanimi z igro.

1.2 Storitev je brezplačna. Tako, da ni nobenih zahtevkov za razpoložljivost, dostavo, funkcionalnost, ali škodo. Igralcu ni potrebno denarno plačati za prijavo v strežnik in obnovitev svojega računa.


§2 Članstvo

2.1 Z prijavo v igro ali forum boste avtomatsko postali član.

2.2 Članstvo se lahko prekine s izbrisom računa z igre in foruma, ki lahko stori vsak član za sebe ali pa naredi administrator igre. Izbris podatkov zaradi tehničnih razlogov ni mogoč takoj. Vsi podatki o uporabnikih se izbrišejo v roku sedmih dni.

2.3 Uporabnik, ki je bil izključen iz članstva igre nima nobene pravice sodelovati ali pa ugovarjati operaterju. Operater ima pravico do izbrisa kateregakoli računa. Pravica do izbrisa računa imajo samo operaterji in administratorji same igre in noben drug uporabnik. Članstvo je prekinjeno z sklepom operaterja in administratorja.

2.4 Vse pravice so zadržane pri operaterju.


§3 Vsebina / Odgovornost

Za vsebine različnih komunikacijskih orodij igre so odgovorni uporabniki. Pornografija, rasistična in ostala vsebina, ki ne spada na forum ni dovoljena in operater ni odgovoren za njo. Kršitve lahko vodijo k takojšnjemu bannu in izbrisu uporabnika.


§4 Prepovedani postopki

4.1 Uporabniku ni dovoljeno uporabljati kakršnih kolik zlonamernih programov in strojne opreme na internetni same igre, ki bi pomagala pri igri uporabnika ali pa za . Uporabnik ne sme z različnimi pripomočki spravljati strežnik pod stres, ki presega tehnično zmogljivost strežnika. Uporabniku ni dovoljeno manipuliranje vsebin, ki jih je ustvaril operater ali pa posegati v način delovanja igre.

4.2 Kakršni koli boti, skripte, avtomatizirani programi in podobno so prepovedani . Igra se lahko igra samo v brskalniku. Funkcije brskalnika se ne smejo uporabljati kot zlonamerni program za pridobivanje prednosti v igri. Blokiranje oglasnih vsebin ne bo blokirano. Odločitev, če je vsebina koristna za igralce in ostale uporabnike je v rokah moderatorjev, operatorjev in administratorjev.


§5 Omejitve uporabe

5.1 Vsak igralec lahko igra en račun v vesolju. V primerih, ko sta dva ali več računov občasno ali permanentno igrani na istem omrežju (npr. šola, univerza, internetni kafe...) je zelo priporočeno, da o tem obvestite Operaterja. Kontaktirate ga lahko preko podpore. V teh primerih med računi ne sme biti kontakta s floto, ko so povezani na istem omrežju. Vsa podobna dejanja so pri tem prav tako prepovedana. Če bo operater ugotovil primer multiračuna, se bodo ti računi zaklenili ali pa izbrisali.

5.2 Kršitelji bodo kaznovani po pravilih.

5.3 Operator lahko račune zaklene za kratek čas, ali pa za vedno, ter jih lahko izbriše. Podobno se lahko tudi zgodi vsem igralcem v kateremkoli vesolju igre. Kako dolgo bo uporabniški račun zaklenjen, in/ali izbrisan je odločitev moderatorjev, operatorjev in administratorjev.


§6 Varstvo podatkov

6.1 Operater ima pravico do shranjevanja podatkov igralcev, da lahko nadzoruje izpolnjevanje in upoštevanje pravil in pogoje uporabe in z zakonom. Vsa okenca pri registraciji novih uporabnikov morajo biti obvezno izpolnjena. IP naslovi so povezani z obdobji uporabe, kakor tudi e-poštni naslovi, ki so bili vneseni med registracijo uporabnika. Spreminjanje e-poštnega naslova ali katerih koli drugig podatkov se bo preverjalo s naslovom IP. V forumu igre so vaši podatki tudi shranjeni.

6.2 Podatki bodo pod določenimi pogoji na voljo pooblaščenim osebam, da bodo lahko izpolnjevali svoje naloge.. Podatki so lahko (samo pod določenimi pogoji) na voljo pooblaščenim osebam.

6.3 Uporabnik lahko zahteva uničenje njegovih podatkov kadarkoli, saj to je pravica vsakega uporabnika.


§7 Pravice operaterja

7.1 Vsi računi in vitalni podatki so v lasti operaterja. Igralec ne pridobi nobenega lastništva ali dela uporabniškega računa.. Vse pravice so pridržane operaterju. Prenos ali odvzem pravic uporabnikom lahko naredimo kadarkoli.

7.2 Nepooblaščeno kopiranje, izkoriščanje, prodaja in spreminjanje računov in podatkov, ki jih bo izvedil operater so prepovedana. Ob sumu na ta dejanja se lahko operaterja prijavi administratorju in sledila bo preiskava, ter kazen operaterju. Dovoljen je prenos računa, in surovin v kateremkoli vesolju razen, če je to prepovedano v pravilih igre. Trgovanje z računi je tudi mogoče


§8 Odgovornost operaterja

Operater vsakega vesolja ni odgovoren za nobeno škodo. Odgovornost je izključna, razen za škodo, ki jo namenoma stori ali iz malomarnosti za vaše živlenje in zdravje. V tem poudarku pomeni da lahko računalniške igre pomenijo veliko tveganje za. Operater vam ne bo pošiljal odškodnine, če si boste z igro poškodovali katerikoli del telesa..


§9 Sprememba pogojev

Administrator ima pravico do uporabe izjem teh pogojev. V posebnih primerih (npr. ob prireditvah) je mogoče spremeniti pogoje uporabe ali jih začasno prenehati izvajati. Uporabniki bodo posebej obveščeni, ko in če bo do tega prišlo.xNova Revolution © 2017
Website created by Niutrox